หมวดหมู่‘คติธรรมคำกลอน’

การสร้างความดีและความชั่ว

an440

เมื่อเห็นผู้อื่นเขาทำความดี ตนก็ควรกล้าทำความดีเช่นเขา

เกียรติของแม่

an435

โลกต่างยกย่องให้เกียรติ “ แม่ ” ว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ขลัง  มีพลังและอำนาจ อะไรที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ มักนิยมเอาคำว่า “ แม่ ” ไปนำหน้าเสมอ เช่น

ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของแม่ ฯ

an436

ไม่มีแม่คนใดมีสุข  ถ้ารู้ข่าวว่าลูกมีทุกข์  แต่มีหลาย ๆ ลูกมีความสุข ลืมคิดถึงความทุกข์ของพ่อแม่ ฯ

ชีวิตเหมือนละครทุกตอนบท มีสลดโศกเศร้าเคล้าสุขสันต์

an435

 ชีวิตเหมือนละครทุกตอนบท  มีสลดโศกเศร้าเคล้าสุขสันต์ มีหัวเราะร้องไห้รักใคร่กัน        ที่สุดนั้นหลุมฝังศพจบการแสดง ฯ

พระคุณของแม่

โย  มาตรํ  ปิตรํ  วา                              มจฺโจ  ธมฺเมน  โมทติ             อิเธว  นํ  ปสํสนฺติ                                เปจฺจ   สคฺเค  ปโมทตีติ             บุคคลใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรม  นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้  เขาละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ ฯ

คาถาบูชาผัว คาถาบูชาเมีย

              คาถาบูชาเมีย รักเมียต้อง อดทน        ต้องเป็นคนเคารพเมีย รักเมียต้องส่งเสีย        อย่าให้เมียต้องสงสัย รักเมียต้องรักเดียว      อย่าได้เที่ยวไปรักใคร

  • Facebook